Επιχορήγηση σε τέσσερις Δήμους της Αιτωλ/νίας για εξόφληση υποχρεώσεων (Πίνακας)

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε την 13η Απριλίου, επιχορηγούνται 51 Δήμοι με συνολικό ποσό έως 11.653.513,64 € και χρέωση του λογαριασμού «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους:

– από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31/10/2020 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,

– από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις έως 31/10/2010 που αφορούν σε αξιώσεις από διαδοχικές συμβάσεις κατά το αρ.11 του π.δ. 164/2004, όπως και σε αξιώσεις των συμμετεχόντων στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων δυνάμει της παρ.15 του αρ.20 του ν.2639/1998,

– για την εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει έως την 31/10/2020 με οποιοδήποτε τρόπο η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων στο πλαίσιο της παρ.4 του αρ.11 του ν.1068/1980.

  • Ως προς την Αιτωλοακαρνανία έχουμε τέσσερις Δήμους που επιχορηγούνται: Δήμος Αγρινίου (204.796,69) Δήμος Αμφιλοχίας (13.379,60) Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (47.394,63) και Δήμος Ναυπακτίας (51.179,53)

Να σημειωθεί ότι η Απόφαση επιχορήγησης υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπ. Εσωτερικών, δηλαδή από την πολιτική ηγεσία και όχι από την Υπηρεσιακή Γραμματέα όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος (θυμηθείτε γιατί εδώ).

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Απόφαση επιχορήγησης και κατωτέρω ειδικά τη Λίστα των 51 Δήμων: