Επίσκεψη του Λάμπρου Δημητρογιάννη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο