Επίσκεψη Συλλόγων Α.ΜΕ.Α. στο Νοσοκομείο Αγρινίου

Την Πέμπτη 27 Μαΐου αντιπροσωπεία του Συλλόγου Α.ΜΕ.Α. Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Απόστολος Λουκάς με τον Σύλλογο Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία πραγματοποίησε επίσκεψη στον Πρόεδρο του Π.Γ.Ν.Α. Αγρίνιου, κ. Τσώλη.

  • Εκεί εξέθεσαν τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι πάσχοντες στις μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας και Τεχνητού Νεφρού, καθώς και άλλων προβλημάτων υγείας.

Αναφέρθηκαν επίσης στην έλλειψη ιατρικού προσωπικού και την δυσλειτουργία του Νοσοκομείου.

Το κλίμα συζήτησης ήταν καλό με διάθεση επίλυσης των αιτημάτων.