Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Τέλος χρόνου για την έκπτωση 15% στην εφάπαξ καταβολή

Περιθώριο έως και αύριο Παρασκευή 29 Ιουλίου έχουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχουν προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα καταβάλλουν εφάπαξ το σύνολο του επιστρεπτέου ποσού εκμεταλλευόμενοι την έκπτωση 15% επί του συνολικού ποσού, της επιστρεπτέας προκαταβολής.
  • Αντίθετα όσοι από τους 605.530 δικαιούχους επιλέξουν να αποπληρώσουν με δόσεις το ποσό θα πρέπει να τακτοποιήσουν την οφειλή με έως και 96 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις

Είναι χαρακτηριστικό ότι η περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες επέλεξαν την εφάπαξ καταβολή της οφειλής τους τακτοποίησαν ποσά μικρής αξίας, τα οποία ήταν από 100 έως και 500 ευρώ.

Μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο να επιλέξουν τον τρόπο πληρωμής του ποσού θα έχουν όσοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις έκαναν χρήση του επιπλέον χρόνου για την υποβολή των δικαιολογητικών τους.

Συγκεκριμένα για δικαιούχους για τους οποίους η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώθηκε μετά την 25η Ιουλίου 2022, η πρώτη δόση μπορεί να εξοφληθεί έως και την 31η Αυγούστου 2022, μαζί όμως με τη δεύτερη δόση.

Αντίστοιχα, για τους ίδιους παρατείνεται και η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού έως και την 31η Αυγούστου 2022, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διασταυρώσεις σε τουλάχιστον 43.371 Α.Φ.Μ. τα οποία έλαβαν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, ωστόσο οι έλεγχοι έδειξαν παραβίαση της υποχρεωτικής ρήτρας απασχόλησης ή υπέβαλαν ψευδή στοιχεία για τον τζίρο τους. Όσοι διαπιστωθεί μετά και το νέο κύκλο διασταυρώσεων ότι δεν τηρούσαν τα κριτήρια, απειλούνται με βαριά πρόστιμα, ακόμα και με επιστροφή του ποσού που πήραν και μάλιστα εντόκως, από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης.

Η ΑΑΔΕ είχε αποστείλει στον ελεγκτικό μηχανισμό οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν τήρησαν τους όρους (διατήρηση προσωπικού) και τι θα πρέπει να κάνουν εφόσον διαπιστώσουν υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες:

α) Γίνεται άμεσα απαιτητό το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους της απόφασης για τη διατήρηση του προσωπικού.

β) Το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης, σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί τίτλος είσπραξης του επιστρεπτέου ποσού και η σχετική ταυτότητα οφειλής και από τον έλεγχο προκύψει ότι:

  • Η επιχείρηση δεν ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης: Τότε το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης εντόκως, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.
  • Η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού ενίσχυσης: Υπολογίζεται από την ΑΑΔΕ το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που έλαβε ο δικαιούχος. Το υπερβάλλον ποσό που τυχόν καταβλήθηκε έναντι του αρχικού τίτλου είσπραξης δεν επιστρέφεται, αλλά πιστώνεται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις οι επιχειρήσεις χάνουν την έκπτωση 15% στην εφάπαξ καταβολή.

dikaiologitika.gr