Εργασίες εκσυγχρονισμού των Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στην Ι.Π. Μεσολογγίου (Photos)

Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στην Ι.Π. Μεσολογγίου, που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Δ.Ε. με 1,5 εκ. ευρώ.

  • «Βρεθήκαμε σήμερα στον χώρο μαζί με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρ. Μπούρα για να συζητήσουμε τις δυνατότητες αξιοποίησης του χώρου προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και της τοπικής κοινωνίας ευρύτερα, στο πλαίσιο της συνεργασίας και όσμωσης της περιοχής με το Πανεπιστήμιο».