ΕΘ.Ε.Α.Σ.: Η 1η εκλογική Γ.Σ. στις 2 Απριλίου 2022

Η Εκλογική Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Απριλίου 2022 ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα.

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, στη συνεδρίασή του Νο 6/18.02.2022, αποφάσισε την σύγκληση Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της.

Κατόπιν τούτου καλούνται τα μέλη της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ -ΕΘ.Ε.Α.Σ., στην Εκλογική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Απριλίου 2022 ώρα 10.00π.μ. στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο PRESIDENT , Λ. Κηφισίας 43, Αίθουσα EUROPE.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Α. Χαιρετισμοί προσκεκλημένων Ολιγόλεπτο διάλειμμα

Β. Εργασίας Γενικής Συνέλευσης

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2. Ενημέρωση.

3. Απαλλαγή των Μελών του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

4. Έγκριση για συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία νεοεγγεγραμμένων μελών.

5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών.

6. Έναρξη εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1. Τα μέλη που δεν έχουν ελάχιστο κύκλο εργασιών πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 ευρώ), μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Έχουν τη δυνατότητα με έγγραφη συμφωνία, υπογεγραμμένη από τους Προέδρους εκάστου συνεταιρισμού, καταρτιζόμενη και κατατιθέμενη στην Διοίκηση της ΕΘ.Ε.Α.Σ. μέχρι τις 29 Μαρτίου 2022, να συγκροτήσουν ομάδα μελών η οποία υπερβαίνει στο άθροισμα του κύκλου εργασιών των μελών της ομάδας, το ποσό των 500.000 ευρώ. Η ομάδα μελών με την έγγραφη συμφωνία της, ορίζει το ονοματεπώνυμο του αντιπροσώπου της. Στις 10 Μαρτίου 2022, θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΘ.Ε.Α.Σ ο πίνακας των μελών, τα ονοματεπώνυμα των αντιπροσώπων και ο αριθμός ψήφων που εκπροσωπούν (καταστατικό αρ. 10 παρ. 1α). Για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στον εν λόγω πίνακα, ακολουθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: www.etheas.gr -(στην κατηγορία ΜΕΛΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ) κλειδάριθμος Etheas2022@@!)

2. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι το Δ.Σ. της ΕΘΕΑΣ με τη συνεδρίαση του νο 6 /18.02.2022 αποφάσισε ομόφωνα την ίδρυση της «Εθνικής Επιτροπής Μικρών Συνεταιρισμών», που ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ και προσδιόρισε την σύσταση 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο σε επόμενες διαδικασίες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το Μάιο 2022, θα εκλεγεί από τους μικρούς συνεταιρισμούς και θα αποτελεί το Εθνικό Όργανο έκφρασής τους. Επίσης ο Πρόεδρος του εν λόγω συμβουλίου θα μετέχει αυτοδίκαια στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΘΕΑΣ με δικαίωμα λόγου.

3. Στα πλαίσια της οργανωτικής ανάπτυξης της ΕΘΕΑΣ σας επισημαίνουμε (καταστατικό αρθ.27) ότι θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν Περιφερειακά Παραρτήματα της ΕΘΕΑΣ σε κάθε περιφερειακή ενότητα με εκλογή τοπικών διοικήσεων από τα μέλη της ένωσης που υπάγονται στην εν λόγω περιφερειακή ενότητα.

4. Επιπρόσθετα σε υλοποίηση των προβλέψεων του αρθ.26 του καταστατικού μας, θα συσταθούν Εθνικές Επιτροπές Προϊόντων, οι οποίες θα εκλεγούν από τους αντιπροσώπους των συνεταιρισμών – μελών που παράγουν τα σχετικά προϊόντα. Η πλήρης ανάπτυξη της οργανωτικής διάρθρωσης της ΕΘ.Ε.Α.Σ. θα υλοποιηθεί το επόμενο τρίμηνο, μετά την εκλογή των Οργάνων της, έτσι ώστε να υπάρχει παρέμβαση σε ζητήματα που αφορούν τα προϊόντα της χώρας μας και συντονισμό των δραστηριοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο.

5. Όσοι από τους αντιπροσώπους επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα προς εκλογή τους σε ένα από τα όργανα της Ένωσης (Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο), θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 29 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, να καταθέσουν ηλεκτρονικά (etheas.greece@gmail.com), ή ταχυδρομικά, ή αυτοπρόσωπος, την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που  επισυνάπτονται. Δικαίωμα ψήφου και ορισμού υποψηφιότητας έχουν τα μέλη που έχουν καταβάλει την προβλεπόμενη εισφορά εγγραφής των 200 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά του Covid- 19, θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, έχουν προβλεφθεί ήδη οι απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων και θα είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης των παρευρισκομένων. Επίσης όλοι οι αντιπρόσωποι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς τους για να μπορέσουν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία.

Δείτε τις αιτήσεις υποψηφιότητας ΕΔΩ και ΕΔΩ

e-ea.gr