ΕΘ.Ε.Α.Σ.: Στο Αγρίνιο εκδήλωση για το Αγροτικό Ταμείο Ανάκαμψης

Στο Αγρίνιο, την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18.00, στο Επιμελητήριο.

  • Στο πλαίσιο των ενεργειών που προγραµµατίζει η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.), για την ενημέρωση των Αγροτικών Οργανώσεων, σχετικά µε το Πρόγραµµα Ανάκαμψης της Αγροτικής Οικονομίας, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση στο Αγρίνιο την Παρασκευή 19 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 18:00 το απόγευμα, στο Εµπορικό Επιμελητήριο Αγρινίου – Παπαστράτου 53 και Σµύρνης.

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και θα  συμμετέχουν όλοι οι Συνεταιρισµοί από τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Αχαΐας, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας.

Στην ενηµερωτική εκδήλωση θα µετέχουν:

α)  Εκπρόσω̟οι  από  την  εταιρεία  «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  Α.Ε.»,  η  οποία  είναι  σύµβουλος  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίµων, για το Πρόγραµµα Ανάκαµψης στον Αγροτικό τοµέα και

β) Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Αγροτικού Τοµέα της Τράπεζας Πειραιώς κ. Α. Αλεξάνδρου, καθώς και ανώτατα στελέχη της κεντρικής υπηρεσίας της Τράπεζας.

Θα  αναλυθούν  όλοι  οι  άξονες του  προγράµµατος,  οι  προϋποθέσεις  ένταξης,  οι  προβλεπόµενες  επιχορηγήσεις,  οι  χρηµατοδοτικές δυνατότητες κ.ά.

1) στις επενδύσεις του τοµέα τυποποίησης – µεταποίησης

2) στις επενδύσεις και συνεργασίες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα

3) στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών

4) στις επενδύσεις του τοµέα αγροτοτουρισµού και

5) στην γενετική βελτίωση των ζώων

  • Στην σύσκεψη θα παρευρεθεί και θα απευθύνει χαιρετισµό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Σπήλιος Λίβανος.

Αντίστοιχες ενηµερωτικές εκδηλώσεις, θα πραγµατοποιήσει η ΕΘ.Ε.Α.Σ., περιφερειακά, σε επτά πόλεις ανά την Ελλάδα, έτσι ώστε έγκαιρα και υπεύθυνα να ενηµερωθούν οι Αγροτικές  Οργανώσεις και να ετοιµάσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

e-ea.gr