Εθνικές Εκλογές 25ης Ιουνίου: Αποτελέσματα στην Επικράτεια – Συνεχής Ενσωμάτωση