Φ. Ζαΐμης: Την Τετάρτη η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου «Cherry»

Ο Φωκίων Ζαΐμης για την εξωστρέφεια του οικοσυστήματος των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα και η υλοποίηση του έργου «Cherry».

  • Διαρκώς ενισχύεται το οικοσύστημα των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθότι αποτελεί έναν από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους για την Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 τόσο σε επίπεδο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027), όσο και  σε επίπεδο εξωστρέφειας της Περιφέρειας με τη συμμετοχή της στην υλοποίηση Διαπεριφερειακών Έργων (Interreg).

Σε αυτό το πλαίσιο ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2023, η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου «Cherry» που στοχεύει στη βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών που απευθύνονται στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους μετά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας λόγω της νόσου Covid-19, λαμβανομένης υπόψη της διττής μετάβασης (πράσινη και ψηφιακή), για την:

– Στήριξη της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

– Αύξηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης με στόχο την επιχειρηματικότητα

– Αύξηση της συμβολής στον αστικό μετασχηματισμό

Την συνάντηση άνοιξε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Φωκίων Ζαΐμης επισημαίνοντας ότι:

«Είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Επιχειρήσεις τόσο με παλαιότερα ευρωπαϊκά έργα όπως το Creative@Hubs («Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών επιχειρήσεων») και το CCRE-S3 (Πολιτιστικά και Δημιουργικά Περιφερειακά Οικοσυστήματα-S3) όσο και με νέα προγράμματα.

Η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα διαθέτει πολύ σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο που ασχολείται με τις Δημιουργικές Επιχειρήσεις και ως Περιφέρεια έχουμε επενδύσει στον τομέα αυτό, στις σχετικές ΚΟΙΝΣΕΠ κ.τλ.

Προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες, ώστε η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα να καταστεί ένα κέντρο Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας με το βλέμμα τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μεσόγειο».

Στη συνέχεια τα μέλη της ομάδας έργου Σπύρος Παπασπύρου και Σοφία Καρβέλη παρουσίασαν τους βασικούς στόχους του έργου. Στην εναρκτήρια συνάντηση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) από το  Επιμελητήριο Αχαϊας (εκπρ. Ευστάθιος Σίδερης), το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (εκπρ. Γεώργιος Ρόμπολας), το Πανεπιστήμιο Πατρών (εκπρ. Βασίλης Κόκκινος), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (εκπρ. Σπύρος Συρμακέσης), το Σ.Τ.Ε.Δ.Ε. (εκπρ. Θεόδωρος Τσόυμπελης), την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Π.Δ.Ε. (εκπρ. Άρης Μαμασιούλας).

Επισημάνθηκε ιδιαίτερα η σημασία των συνεργειών των πρωτοβουλιών κάθε ενδιαφερόμενου μέρους στην από κοινού προσπάθεια να υπάρξουν αμεσότερα αποτελέσματα στην ανάπτυξη του κλάδου των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Επιχειρήσεων. 

Με την ευκαιρία της συμμετοχής στην συνάντηση των στελεχών της αρμόδιας για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών (Σταυρούλα Πελεκάση & Μίτσα Έγκε), συζητήθηκαν οι συνέργειες του έργου «Cherry» με την RIS3 2021-2027 (Regional Innovation Strategy) στον τομέα του Πολιτισμού – Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο «Cherry» είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.interregeurope.eu/cherry

Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092536059909

https://twitter.com/INTERREG_CHERRY 

https://www.linkedin.com/company/interreg-europe-cherry/