Φορολογικές δηλώσεις 2021: Πώς δηλώνονται οι φιλοξενούμενοι

Σε περίπτωση που ο φιλοξενών ή ο φιλοξενούμενος δε δηλώσει όσα είναι απαραίτητα θα μπλοκάρει η υποβολή της δήλωσης του άλλου.

  • Μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσουν, όσοι φορολογούμενοι φιλοξενούν στο σπίτι τους συγγενείς ή φίλους αλλά και οι ίδιοι οι φιλοξενούμενοι, στον πίνακα της φορολογικής δήλωσης του 2021.

Ειδικότερα, όσοι φορολογούμενοι φιλοξενούν πρόσωπα που δεν είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας (π.χ. παιδιά) αλλά είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση, θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 007-008 του πίνακα 2 του εντύπου Ε1. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τον ΑΦΜ των φιλοξενούμενων, τους μήνες φιλοξενίας και τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας.

Από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει στον πίνακα 6 του βασικού εντύπου Ε1, να δηλώσουν υποχρεωτικά το ΑΦΜ του φορολογούμενου ο οποίος τους φιλοξενεί.

Σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέρη δε δηλώσει τα παραπάνω, θα μπλοκάρει η υποβολή της δήλωσης του άλλου. Το σύστημα τον έχει μπλοκάρει και θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Συμπλήρωση δήλωσης σε περίπτωση φιλοξενίας

Σε περίπτωση που κάποιος φιλοξενείται, θα πρέπει να συμπληρώσει στον υποπίνακα του κωδικού 801 τον ΑΦΜ του προσώπου που τον φιλοξενεί, τα τ.μ. της οικίας και τους μήνες φιλοξενίας. Εάν το πρόσωπο που τον φιλοξενεί έχει ήδη υποβάλλει φορολογική δήλωση και δεν έχει δηλώσει τη φιλοξενία, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, ώστε να συμπεριληφθεί και ο φιλοξενούμενους.

Παράλληλα, όποιος φιλοξενεί πρόσωπο που είναι υπόχρεο στην κατάθεση φορολογικής δήλωσης, στον κωδικό (007-008) ανοίγει υποπίνακας, στον οποίο θα πρέπει να συμπληρώσει τον ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξενείται, τα τ.μ. της οικίας του και τους μήνες που τον φιλοξένησε.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει εξαρτώμενο μέλος, το οποίο δηλώνει στον πίνακα 8 της δήλωσης, ενώ υπάρχει και η υποχρέωση χωριστής φορολογικής δήλωσης από το μέλος, δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του κωδικού 007-008.

Επίσης, επειδή γίνεται διασταύρωση στους φιλοξενούμενους των κωδικών 007-008, αν κάποιος φορολογούμενος δηλώσει φιλοξενούμενος (κωδικοί 091, 092, 093 του πίνακα 6), θα ζητηθεί η επιβεβαίωση και από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου , είτε αυτός συμπληρώσει τους κωδικούς 007-008, είτε όχι.

Τέλος, στη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου δεν δύναται ο παραχωρών το ακίνητο να δηλώνει ότι φιλοξενείται σε αυτό.

ethnos.gr