Γιώργος Βαρεμένος: «Καλή Ανάσταση ατομική & συλλογική» (Κάρτα)