«Ηλιαχτίδα»: Πρόσληψη Ειδικής Παιδαγωγού

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «Ηλιαχτίδα» στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α «Ηλιαχτίδα» στο Αγρίνιο, με κωδικό Ο.Π.Σ.: 51965, του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020 του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 προκηρύσσει την πρόσληψη μίας ειδικής παιδαγωγού μερικής απασχόλησης.