ΚΙΝ.ΑΛ. – Αιτ/νία: Ανταποδοτικό τέλος για τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών εργοστασίων

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα

  • ΘΕΜΑ: Θέσπιση ανταποδοτικού τέλους ως ποσοστό επί της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια που αξιοποιούν τον ποταμό Αχελώο

Κύριε Υπουργέ,
Επί του Αχελώου ποταμού λειτουργούν τρία από τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τα αντίστοιχα φράγματα και συγκεκριμένα τα φράγματα Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου. Το σημαντικότερο υδροηλεκτρικό
εργοστάσιο και βασικός πυλώνας της ΔΕΗ, είναι των Κρεμαστών που τροφοδοτείται από τον μεγαλύτερο ταμιευτήρα της ομώνυμης λίμνης.
Για να λειτουργήσουν τα παραπάνω εργοστάσια, υπήρξαν σημαντικές επιπτώσεις, αφού αφανίστηκαν χωριά και περιουσίες και μετακινήθηκαν αναγκαστικά τοπικοί πληθυσμοί.

Αποτιμώντας σήμερα τα τεράστια κέρδη που αποκόμισε για δεκαετίες η ΔΕΗ από τη λειτουργία των παραπάνω εργοστασίων, κρίνεται αναγκαίο και δίκαιο το αρμόδιο Υπουργείο να ανταποκριθεί θετικά στη θέσπιση ανταποδοτικού “πράσινου” τέλους ύδατος, σε
αντιστοιχία με τα οριζόμενα στον Ν. 3468/2006 ως ποσοστό επί της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει. Με σχετική ερώτηση του πρώτου εξ ημών (αρ. πρωτ. 3901/3-3-2017), είχε τεθεί ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού το ζήτημα αυτό, ζητώντας τη θέσπιση ανταποδοτικών
τελών υπέρ των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες παραχωρούν προς εκμετάλλευση ένα αγαθό, χωρίς να λαμβάνουν σχετική ανταπόδοση. Στην ερώτησή αυτή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος απάντησε ότι το συγκεκριμένο τέλος αποδίδεται μόνο από ΑΠΕ και ότι αφορά συγκεκριμένα
μικρά υδροηλεκτρικά κάτω των 15 MW, επικαλούμενο σχετικό έγγραφο της ΔΕΗ.

Με νέα ερώτηση του πρώτου εξ ημών (αριθμ. πρωτ. 2268/22-12-2017), επαναφέρθηκε το θέμα και ζητήθηκε από το Υπουργείο να διευκρινίσει αν προτίθεται να θεσπίσει ανταποδοτικά οφέλη μέσα από τυχόν αναγκαίες αλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα,
έγινε αναφορά και στην τοποθέτηση της Επιτρόπου Ανταγωνισμού κα Vestager περί ανταποδοτικών από τη ΔΕΗ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή κ. Γραμματικάκη. Η Επίτροπος είχε τονίσει, ότι η επίμαχη επιβάρυνση αποτελεί ειδική εισφορά
που αποδίδεται σε φορείς διαχείρισης δικτύων ή συστημάτων από ορισμένους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Στην ερώτηση αυτή ωστόσο δεν υπήρξε καμία απάντηση από το Υπουργείο.

Έτσι, αυτό που σήμερα εξακολουθεί να εφαρμόζεται, είναι ότι τα μικρά υδροηλεκτρικά, που θεωρούνται σταθμοί ΑΠΕ να αποδίδουν σχετικό τέλος της τάξης του 3%, ενώ ταυτόχρονα είναι μηδενική η ανταπόδοση από την λειτουργία μεγάλων σταθμών με κατά πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, χωρίς να υπάρχουν αντικειμενικές συνθήκες που να δικαιολογούν κάτι τέτοιο.

Κύριε Υπουργέ, η θέσπιση του σχετικού ανταποδοτικού τέλους αποτελεί πάγιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών και των Δήμων Αμφιλοχίας, Αγρινίου και Μεσολογγίου, του ΤΕΕ, της ΚΕΔΕ, της Περιφέρειας, τοπικών φορέων και συλλόγων όπως η Αδελφότητα Γρανιτσιωτών
κλπ, οι οποίοι έχουν αποστείλει σχετικά έγγραφα προς τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών. Η Πολιτεία επιβάλλεται να θεσπίσει το ανταποδοτικό τέλος και η ΔΕΗ να το αποδώσει σε όλους αυτούς που έφυγαν από τα σπίτια και τις περιουσίες τους και υπέστησαν το βάρος των αλλαγών σε περιβαλλοντικό, γεωμορφολογικό, παραγωγικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο για την παραγωγή ενέργειας από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια του Αχελώου .

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ :
1. Προτίθεσθε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη θέσπιση ανταποδοτικού “πράσινου” τέλους σύμφωνα με το Ν. 3468/2006 ως ποσοστό επί της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια του Αχελώου με δεδομένη και την τοποθέτηση της Επιτρόπου κας Vestager ;
2. Υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι και συνθήκες που δικαιολογούν την επιβολή της ειδικής εισφοράς μόνο στα μικρά υδροηλεκτρικά ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
Γιώργος Αρβανιτίδης