Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την ασφαλή διεξαγωγή του Αγώνα Μνήμης στην Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου, την Κυριακή 22/05/2022»

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. Την υπ’ αριθ. 6313/22/993905 από 12/05/2022 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου και,

 

Αποσκοπούντες στην ομαλή διεξαγωγή του Αγώνα Μνήμης και στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων,  

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε

 

ΑΡΘΡΟ (1)

Την σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ή την εκτροπή αυτής μέσω παρακαμπτηρίων οδών, επί των ενταύθα δημοτικών οδών: Πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου – Μακρυγιάννη – Εθνικής Αντιστάσεως – Ιωνίας – Αργυροκάστρου – Λέλας Καραγιάννη – Μ. Χώρας – Εθνικής Ανεξαρτησίας – Βοσπόρου – 28ης Οκτωβρίου – Μαγνησίας – Σμύρνης,  από ώρα 18.50΄ έως και 20.30΄ ώρα της 22/05/2022, προκειμένου διεξαχθεί με ασφάλεια ο Αγώνας Μνήμης μήκους πέντε (5) χιλιόμετρων σε δημοτικές οδούς της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου στα πλαίσια των πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων για την Επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

 

ΑΡΘΡΟ (3)

Ισχύς της παρούσης ορίζεται από την 18.50΄ ώρα έως την 20.30΄ ώρα της Κυριακής 22/05/2022.

 

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.


Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την ασφαλή λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων Αιτωλοκαρνάνων Αγίων, κατά τον εορτασμό της μνήμης των Ισαποστόλων Κων/νου & Ελένης, Πολιούχων της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου.»

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. Την υπ’ αριθ. 6313/22/990967 από 12/05/2022 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου και,

 

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της λιτάνευσης της Ιεράς εικόνας των Ισαποστόλων Κων/νου & Ελένης και των Ιερών Λειψάνων Αιτωλοακαρνάνων Αγίων. 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε

 

Τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στη Δ.Κ. Αγίου Κων/νου Δ. Αγρινίου το Σάββατο 21/05/2022, προκειμένου τελεστεί με ασφάλεια ο εορτασμός των Πολιούχων της πόλης, Ισαποστόλων Κων/νου και Ελένης, καθώς και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας των και των Ιερών Λειψάνων Αιτωλοακαρνάνων Αγίων:

 

ΑΡΘΡΟ (1)

Την απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτωναπό ώρα 14.00΄ μέχρι 21.00΄ ώρα, στις ενταύθα δημοτικούς οδούς: Αγίου Κωνσταντίνου – Ιωνίας – Εθνικής Αντιστάσεως, στο τμήμα της από το σημείο που διασταυρώνεται με τη δημοτική οδό Ιωνίας έως το σημείο που διασταυρώνεται με τη δημοτική οδό Αγ. Κωνσταντίνου, μόνο στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ιωνίας προς Αγ. Κων/νου – Αγίου Κωνσταντίνου,  προκειμένου στο δρομολόγιο αυτό, να γίνει με ασφάλεια η λιτάνευση της Ιεράς εικόνας και των Ιερών Λειψάνων Αιτωλοακαρνάνων Αγίων.

Την σταδιακή απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων, στην ως άνω διαδρομή και την εκτροπή αυτής μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών, από ώρα 19.30΄ έως ώρα 21.00΄ της 21/05/2022.

 

ΑΡΘΡΟ (2)

 

Τα χρονικά διαστήματα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

 

ΑΡΘΡΟ (3)

 

Ισχύς της παρούσης ορίζεται από την 14.00΄ ώρα έως την 21.00΄ ώρα του Σαββάτου 21/05/2022.

 

ΑΡΘΡΟ (4)

 

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.