Κυβέρνηση: Μέρες κρίσιμων αποφάσεων

Η κρισιμότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα, λόγω της πίεσης στο σύστημα Υγείας από το δεύτερο κύμα πανδημίας, καθιστά την αξιολόγηση από τους ειδικούς των επιδημιολογικών δεδομένων την προσεχή εβδομάδα καθοριστική για τη λήψη των κυβερνητικών αποφάσεων σχετικά με το πώς θα πορευθεί η χώρα τον Δεκέμβριο.

Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στην Ε.Ε. που καταρτίζουν Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με το οποίο φιλοδοξεί να πυροδοτήσει μια αλλαγή προτύπου στην ελληνική οικονομία και τους θεσμούς.

Το Σχέδιο, για το οποίο η δημόσια διαβούλευση θα ξεκινήσει στις 25 Νοεμβρίου, αποτελείται από 4 πυλώνες (πράσινος, ψηφιακός, απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή, ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικός και θεσμικός μετασχηματισμός), θέτει 7 στρατηγικούς στόχους και ορίζει 12 βασικές προτεραιότητες για τη χώρα: Δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, απασχόληση, νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας και ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έργα και μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει αφορούν, μεταξύ άλλων, στα εξής:

Εκτενές πρόγραμμα επιδότησης επενδύσεων που αυξάνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατοικιών, καθώς και κτιρίων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Διασύνδεση νησιών με το δίκτυο μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας.
Δημοπράτηση του φάσματος για την ανάπτυξη των δικτύων 5G, ενώ σχεδιάζεται η κάλυψη των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου από δίκτυα 5G.

Αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού και λογισμικού και δημιουργία, βελτίωση και περαιτέρω επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών τους, ενώ θα συνδυαστεί και με εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις.
Επέκταση της χρήσης ταμειακών μηχανών που επικοινωνούν online με POS και με την ΑΑΔΕ, φορολογικά κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγές, ψηφιακά εργαλεία για φορολογικούς ελέγχους, αναβάθμιση του TAXISnet, σε συνδυασμό με το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και τα ψηφιακά εργαλεία που θα αναπτυχθούν για αυτόν τον σκοπό.

Ως τελικός στόχος προσδιορίζονται η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η δημιουργία του αναγκαίου δημοσιονομικού χώρου για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Χρηματοδοτικά εργαλεία για ιδιωτικές επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, με επιλεξιμότητα στη βάση συγκεκριμένων οικονομικών κατευθύνσεων, όπως η αύξηση των εξαγωγών και η μεγέθυνση των επιχειρήσεων, επενδύσεις στους τομείς των πράσινων και ψηφιακών τεχνολογιών, έρευνα και ανάπτυξη, βιομηχανικά πάρκα κ.ο.κ.

Μεταρρύθμιση των προγραμμάτων κατάρτισης/ επανακατάρτισης που συνδέει την αμοιβή των εκπαιδευτικών φορέων με τα αποτελέσματα των εκπαιδευομένων στο πλαίσιο ενός αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης.

Μεταρρύθμιση του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, που περιλαμβάνει εκπόνηση και θεσμοθέτηση Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, για το σύνολο των δήμων, καθώς και ειδικών όρων δόμησης για περιοχές της χώρας.

Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, έξυπνων και ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή υποδομών μεταφορών, στις οποίες περιλαμβάνονται εμβληματικές επενδύσεις, όπως το βόρειο τμήμα του Ε-65 και ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης, αλλά και επενδύσεις σε λιμένες, αερολιμένες και σε συνδυασμένες πολυτροπικές μεταφορές.

Ατομικός ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας & Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης».

Επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης μέσα από δράσεις, όπως η ενίσχυση των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, η αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των δικαστηρίων, η λειτουργία ειδικών τμημάτων, η ψηφιοποίηση διαδικασιών.


Πηγή: eleftherostypos.gr | Απόστολος Χονδρόπουλος
«Agrinio 365» Media Group | Antenna-Star.gr, AgrinioTimes.gr