Λιβανός: 31 εκατ. ευρώ για τους παραγωγούς του νομού μας από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Σχεδόν 31 εκατ. ευρώ «πέφτουν» στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες με βάση τα δικαιώματα της βασικής ενίσχυσης.

  • Συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας υπέβαλαν αίτηση 28.722 αγρότες εκ των οποίων οι 25.757 κατείχαν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης με συνολική αξία δικαιωμάτων 47.922.041,94 €.

Οι εν λόγω παραγωγοί με την αίτηση τους δηλώνουν δικαιώματα συνολικής αξίας 46.276.480,44€. Μετά την πραγματοποίηση των μηχανογραφικών ελέγχων προσδιορίστηκε συνολικό ποσό € 45.221.682,42 €.

Έτσι, στην παρτίδα πληρωμής (70%) συμπεριελήφθησαν μετά την εξαίρεση των δικαιούχων με ποσά κάτω των 250€, 22.549 δικαιούχοι με συνολικό ποσό πληρωμής 30.863.551,68€ μετά τους συμψηφισμούς από πολυετείς κυρώσεις (ΠΑΕΤ) και δεσμεύσεις (λόγω ΑΑΔΕ κλπ).

Να σημειωθεί ότι για το Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση) καλύφθηκαν σε βοσκότοπο, πλήρως, όλοι οι κτηνοτρόφοι της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τα στοιχεία του στάβλου και του αιτήματός τους (ορεινές περιοχές, μειονεκτικές κλπ).