Μεγάλες αλλαγές στο Υποθηκοφυλακείο Μεσολογγίου

Αλλάζει πλέον το καθεστώς των Υποθηκοφυλακείων τα οποία δεν θα υφίστανται με την μορφή που τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

  • Το Υποθηκοφυλακείο Μεσολογγίου συγχωνεύτηκε με εκείνο της Ναυπάκτου και εντάχθηκε στον φορέα «Κτηματολόγιο Α.Ε.» που ανήκει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το νέο Υποθηκοφυλακείο θα εξακολουθήσει προς το παρόν να λειτουργεί στον ίδιο χώρο στο Μεσολόγγι με προϊσταμένη την Υποθηκοφύλακα Ναυπάκτου Ευαγγελία Κανδρή. Η αλλαγή αυτή φαίνεται ότι τείνει προς το καλύτερο αφού αφενός θα υπάρχει προϊστάμενος και δεν θα αναγκάζονται οι συμβολαιογράφοι του Μεσολογγίου να αναλαμβάνουν εκ περιτροπής την ευθύνη αυτή και αφετέρου οι πολίτες θα γλυτώνουν και χρήματα από τις εγγραφές.

Επειδή ο νέος φορέας είναι δημόσια υπηρεσία οι πολίτες δεν θα πληρώνουν και τον ΦΠΑ του 24% για την εγγραφή δικαιωμάτων.

aixmi-news.gr