Μεγάλη Χώρα Αγρινίου: Το εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου (Video)

Σε κεντρικό σημείο του κάμπου της Μεγάλης χώρας, προπολεμικά υπήρχε το ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου, το οποίο από τίς πλημμύρες καί τον χρόνο ερειπώθηκε…

  • Το 1970 ανοικοδομήθηκε εκ νέου από τούς κατοίκους της περιοχής.

Πρό διετίας (Αύγουστος 2019), υπέστη σοβαρές ζημιές, τις όποιες η αγάπη του κόσμου και με την βοήθεια τού Αγίου, αποκατέστησε σε σύντομο χρονικό διάστημα…

Δρόμοι ζωής