Μελέτη για τα θυροφράγματα στην τάφρο Τριχωνίδας – Λυσιμαχίας

Αναλυτικά η Πρόσκληση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

  • Στην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την εκπόνηση μελέτης βελτίωσης της παροχετευτικής ικανότητας της ενωτικής τάφρου και αποκατάστασης της λειτουργίας των θυροφραγμάτων των Λιμνών Τριχωνίδας – Λυσιμαχίας προχώρησε η Περιφέρεια Δ.Ε.

Πιο αναλυτικά αντικείμενο της Πρόσκλησης αποτελεί η εκπόνηση απαραίτητων μελετών (τοπογραφικών, υδραυλικών, κ.λπ.) με σκοπό τον υπολογισμό και τη βελτίωση της παροχετευτικότητας της ενωτικής τάφρου μεταξύ των λιμνών Τριχωνίδας – Λυσιμαχίας καθώς και η εκπόνηση απαραίτητων μελετών (ηλ/μηχανολογικών, κτιριακών, κ.λπ.), που αφορούν στην επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας θυροφραγμάτων τα οποία κατασκευάστηκαν για να ελέγχουν την απορροή των υδάτων από την Τριχωνίδα προς τη Λυσιμαχία, προκειμένου να διατηρούνται οι στάθμες των υδάτων των δύο λιμνών.

Το έργο εμπίπτει στον άξονα προτεραιότητας 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση – αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κ.λπ.)», και συνεισφέρει στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης (εκροής).

Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ

e-ea.gr