Μελισσοκομικός Σύλλογος Αιτωλοακαρνανίας: Διαδικασία Διενέργειας Εκλογών

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, στην αίθουσα της Περιφέρειας (πρώην Νομαρχία) στο Μεσολόγγι και ώρα 17:30, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Θα προηγηθεί η Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση για έγκριση διοικητικού – οικονομικού απολογισμού αλλά και ενημέρωση εφ’ όλης της ύλης. Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 19:30.

Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή και την Αντιπροσωπεία στην ΟΜΣΕ, μπορούν να υποβληθούν:

  • είτε αυτοπροσώπως στον  κ. Κοτοφώλη Διονύσιο
  • είτε με email στην ηλ. διεύθυνση [email protected]
  • είτε με τηλεφώνημα στον Πρόεδρο κ. Νικολάου Δημήτριο (697 338 1073)

μέχρι τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 16:00. Κάθε υποψήφιος θα ενημερώνεται  για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση υποψηφιότητάς του.

Η κάθε δήλωση υποψηφιότητας θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, email εάν υπάρχει) και να αναφέρει εάν η υποψηφιότητα είναι για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή ή την ΟΜΣΕ, αλλιώς δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΞΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ:

  • Από την Δευτέρα 06-12-2021 μέχρι και την Τετάρτη 15-12-2021 , όπου είναι και η ημέρα εκλογών, παύουν όλες οι εγγραφές νέων μελών.
  • Όλα τα μέλη τα οποία θέλουν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία, θα πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι μέχρι και για το 2021.
  • Σχετικά με τα μη τακτοποιημένα μέλη, η διαδικασία τακτοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την είσοδο στην αίθουσα την ημέρα των εκλογών (10 ευρώ / έτος).      

Στην εκλογική διαδικασία θα μπορούν να παρευρίσκονται, εκτός της  εφορευτικής επιτροπής, όσοι από τα υποψήφια μέλη το επιθυμούν.