Νέα τροποποίηση της Δράσης «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στη Δ. Ελλάδα»

Αναφορικά με τη δράση «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εξέδωσε τροποποίηση της πρόσκλησης όπου παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, έως και την 19-11-2021 (ώρα 15:00).

  • Αναλυτικά η τροποποίηση αφορά: Εδώ 

Περισσότερες πληροφορίες από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο diaxeiristiki.gr και στο τηλέφωνο 2610 622711 και E-mail επικοινωνίας [email protected] , καθώς και στα περιφερειακά γραφεία 

  • Αιτωλοακαρνανίας , τηλέφωνο 26410 74701 και email [email protected] και 
  • Ηλείας , τηλέφωνο 26210 29177 , και e-mail [email protected]