Νέο καθεστώς στήριξης για φρούτα και λαχανικά

Απλούστευση του συστήματος στήριξης των φρούτων και λαχανικών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) περιλαμβάνουν οι νέοι κανόνες που ενέκρινε η Κομισιόν.

 • Παράλληλα, ενέκρινε κανόνες, που σχετίζονται με δραστηριότητες και προγράμματα οργανώσεων παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Αυτή η απλούστευση του συστήματος ανοίγει το δρόμο για τη νέα Κ.Α.Π., η οποία θα εφαρμοστεί από το 2023. Έτσι, τα κράτη μέλη θα μπορούν τώρα να επεκτείνουν τις εθνικές στρατηγικές τους στον τομέα των οπωροκηπευτικών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση μεταξύ των ισχυόντων και των νέων κανόνων μόλις τεθεί σε εφαρμογή η νέα Κ.Α.Π. δύναμη.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • Επέκταση των δυνατοτήτων εξωτερικής ανάθεσης για οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών
 • Η μέθοδος υπολογισμού για τον προσδιορισμό της αξίας των μανιταριών, που προορίζονται για επεξεργασία, επεκτείνεται και σε διαφορετικούς τύπους μανιταριών για να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της παραγωγής.
 • Επέκταση της χρήσης τυποποιημένων κατ’ αποκοπή ποσών ή κατ’ αποκοπή ποσών σε όλα τα έξοδα, που υποστηρίζονται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, εκτός από μέτρα κρίσης.
 • Απλούστευση των κανόνων σχετικά με την απόσυρση της αγοράς οπωροκηπευτικών για δωρεάν διανομή.
 • Εισαγωγή μέγιστου ποσού στήριξης για αποσύρσεις αγοράς προς επεξεργασία.
 • Απλούστευση των κανόνων, που αφορούν τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων (π.χ. ασφάλιση συγκομιδής).

Να σημειωθεί ότι η Ε.Ε. υποστηρίζει ενεργά τον τομέα των οπωροκηπευτικών μέσω του συστήματος διαχείρισης της αγοράς με τέσσερις γενικούς στόχους:

 • Ανταγωνιστικά προϊόντα που οφείλονται στις οργανώσεις παραγωγών.
 • Λιγότερες διακυμάνσεις, που σχετίζονται με την κρίση στο εισόδημα των παραγωγών.
 • Μεγαλύτερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στην Ε.Ε.
 • Αυξημένη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργειών και τεχνικών παραγωγής.

e-ea.gr