Νέος σημαντικός ρόλος για τον Γιώργο Κοντογιάννη

Με απόφασή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, αναβαθμίζει τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σε εντεταλμένο σύμβουλο – βοηθό Περιφερειάρχη και τον τοποθετεί υπεύθυνο για το συντονισμό και την εφαρμογή των πολιτικών του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και την ανάπτυξη των εγγείων βελτιώσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

  • Πρόκειται για μια εξέλιξη ιδιαίτερα θετική μιας και ο κ. Κοντογιάννης είναι βαθύς γνώστης του αντικειμένου, εργατικός και κυρίως… αποτελεσματικός!

Σωκράτης Τσόμπος