Νοσοκομείο Αγρινίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Καρδιολόγο και Βιοπαθολόγο

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου κοινοποίησε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία δημοσιοποιήθηκε από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια για την έναρξη συνεργασίας με δύο ιδιώτες Ιατρούς που θα καλύπτουν εφημερίες.

  • Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για έναν Καρδιολόγο και έναν Ιατρό Βιοπαθολογίας. Όσον αφορά αφορά την αμοιβή τους αυτή θα γίνεται με απόδειξη παροχής υπηρεσιών και η διάρκεια της σύμβασής τους θα είναι 12μηνης διάρκειας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο ιδιώτες Ιατρούς στο Νοσοκομείο Αγρινίου ΕΔΩ