Νοσοκομείο «Χατζηκώστα»: Στελεχώθηκε η μαιευτική – γυναικολογική με επιμελητή Β΄

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νιας- Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 15327/2-3-2021 απόφαση διορίζεται Μόνιμος  Ειδικευμένος  Ιατρός Μαιευτικής-Γυναικολογίας, επιμελητής Β΄ που θα στελεχώσει την Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική του Νοσοκομείου μας

Ο ιατρός θα αναλάβει υπηρεσία τις επόμενες  ημέρες  και θα ενταχθεί στο δυναμικό της ιατρικής μας υπηρεσίας.