Ο Δ. Κωνσταντόπουλος για την επανίδρυση του Τμήματος Δ.Π.Π.Ν.Τ. με έδρα το Αγρίνιο

Ο Δ. Κωνσταντόπουλος για την επανίδρυση του Τμήματος Δ.Π.Π.Ν.Τ. με έδρα το Αγρίνιο

  • ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
    Προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως
    Θέμα: Εξελίξεις στην επανίδρυση του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο
    Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2020

Κυρία Υπουργέ,

Με επίκαιρη ερώτησή μου τον Ιανουάριο 2020, σας έθεσα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά την κατάργηση -με τον ν. 4610/2019- του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Δ.Π.Π.Ν.Τ.) του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Ενός Τμήματος με καινοτόμο πρόγραμμα και αντικείμενο σπουδών, ολοκληρωμένο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών, αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και διαρκή ανάπτυξη σε υλικοτεχνικές υποδομές. Διέθετε ακόμη το Τμήμα αυτό, πρόσφατη πιστοποίηση από την ΑΔΙΠ με ισχύ έως το 2023.

Ταυτόχρονα, με τον ίδιο νόμο 4610/2019, ιδρύθηκε Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας με έδρα το Αγρίνιο αλλά και Τμήμα με παρεμφερές με το καταργηθέν γνωστικό αντικείμενο στον Βόλο με την ονομασία «Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών», χωρίς ωστόσο να προϋπάρχουν οι υποδομές και εχέγγυα για τη λειτουργία του.

Η κατάργηση του Δ.Π.Π.Ν.Τ. εν μία νυκτί, προκάλεσε την αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας του Τμήματος, των φοιτητών, των αποφοίτων που βλέπουν το πτυχίο τους που προέρχεται από καταργηθέν Τμήμα να μην έχει πανεπιστημιακή αναφοφά, των καθηγητών καθώς και της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων. Την ίδια στιγμή, η ουσιαστική παράλληλη λειτουργία των δύο τμημάτων στο Αγρίνιο, δηλαδή του νεοϊδρυθέντος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για τους πρωτοετείς και του υπό κατάργηση Δ.Π.Π.Ν.Τ. για τους υπόλοιπους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκάλεσε επιπλέον προβλήματα και αναστάτωση στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Μετά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής μου και την απάντηση του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Διγαλάκη ότι κακώς και αναιτιολογήτως καταργήθηκε το εν λόγω Τμήμα από την Κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. το Μάιο του 2019, το ζήτημα παραπέμφθηκε στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για έκφραση γνώμης ως προς την επανίδρυση και επαναλειτουργία. Σε νέα ερώτησή μου τον Απρίλιο του 2020 σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας επανίδρυσης, το Υπουργείο δεν έδωσε καμία απάντηση.

Σήμερα, 10 μήνες μετά, φοιτητές, απόφοιτοι, καθηγητές και η τοπική κοινωνία της Αιτωλοακαρνανίας, αναμένουν την επανίδρυση του Δ.Π.Π.Ν.Τ. Είναι αναγκαίο να υπάρξει ενημέρωση των πολιτών για το μέλλον του Τμήματος και άμεσα να υλοποιηθεί η επαναλειτουργία του και η ένταξή του στο μηχανογραφικό για το 2021. Είναι δε προφανές, ότι οι όποιες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση του ζητήματος από την ΕΘΑΑΕ, δεν θα πρέπει να λειτουργήσουν σε βάρος των φοιτητών, των αποφοίτων, των καθηγητών και της τοπικής κοινωνίας που αναμένουν την επανίδρυση, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως το πλέον αρμόδιο.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε κα Υπουργέ:
1. Ποιες είναι οι εξελίξεις στη διαδικασία επανίδρυσης του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών και πότε αναμένεται αυτή να ολοκληρωθεί; Θα ενταχθεί το Δ.Π.Π.Ν.Τ. στο μηχανογραφικό δελτίο για το 2021;
2. Τί απαντά το Υπουργείο για την καθυστέρηση τόσων μηνών στην επανίδρυση του Τμήματος;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος