Ο Δήμος Αμφιλοχίας για τη δρομολόγηση μικρών και μεγάλων έργων

Μια σειρά από μεγάλα και μικρά έργα υλοποιούνται στο Δήμο Αμφιλοχίας, έργα τα οποία δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης σε απομονωμένα σημεία του Ορεινού Βάλτου.

  • Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα  με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Αμφιλοχίας:

«Εξελίξεις είχαμε χθες και στο μεγάλο εγγειοβελτιωτικό έργο του Κάτω Βάλτου, καθώς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κήρυξε ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

Αναμένουμε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε σύντομα να εκκινήσει το έργο κόστους σχεδόν 65 εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο θα αρδευτούν 11.500 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων στην περιοχή του Κάτω Βάλτου.

Παράλληλα, δρομολογούμε και μια σειρά από «μικρότερα» έργα, κάποια από τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται.

Έτσι, χθες ξεκίνησαν οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτησης προβολέων στο γήπεδο Χαλκιοπούλων, έργο το οποίο θα επιτρέψει στην ομάδα του Ινάχου αλλά και στους αθλούμενους να μπορούν να χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις και κατά τις βραδινές ώρες.

Επιπλέον, υπογράψαμε την προηγούμενη εβδομάδα σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο για κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης σε περιοχή εγκατάστασης ποιμνιοστασίων της Κοινότητας Κεχρινιάς, συνολικού προϋπολογισμού 360.000 ευρώ.

Πρόκειται για έργα τα οποία καλύπτουν πραγματικές ανάγκες και έχουν σημαντικό τοπικό αντίκτυπο».