Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου για τα ισχύοντα μέτρα και το προσωρινό ωράριο

Ενημέρωση του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου για τα τελευταία μέτρα που ισχύουν για το εμπόριο καθώς και το προσωρινό ωράριο λειτουργίας που ισχύει από τις 3 του Μάη.

  1. Την Υπουργική Απόφαση Α.1101/2021 (Φ.Ε.Κ. 1761 Β΄) που καθορίζει τις πληττόμενες επιχειρήσεις για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή ποσοστού 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2021.
  2. Την Υπουργική Απόφαση οικ.24449/2021 (Φ.Ε.Κ. 1794 Β΄), με την οποία η προθεσμία δόσεων ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών που είναι απαιτητές μέχρι 30 Απριλίου ε.ε. παρατείνεται κατά ένα μήνα, όπως και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.
  3. Την Υπουργική Απόφαση 24064/2021 (Φ.Ε.Κ. 1796 Β΄), με την οποία διευρύνεται η εφαρμογή του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για όλες τις επιχειρήσεις συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας ανεξαρτήτως ΚΑΔ μέχρι και τον Ιούνιο 2021  Ως γενικός κανόνας ένταξης παραμένει η αρχή της μείωσης κατά ποσοστό 20% του κύκλου εργασιών Φ.Π.Α. 
  4. Την Υπουργική Απόφαση ΓΔΟΥ 432/2021 (Φ.Ε.Κ. 1799 Β΄), με την οποία τροποποιείται το πλαίσιο της Επιστρεπτέας προκαταβολής με δυνατότητα για υποβολή αίτησης χορήγησης σε όσους δεν υπέβαλαν αίτηση.
  5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠοικ.27683/2021 (Φ.Ε.Κ. 1814 Β΄), με την οποία καθορίζονται τα μέτρα που θα ισχύουν ως προς την λειτουργία των καταστημάτων για το χρονικό διάστημα από 3 μέχρι 10 Μαΐου.  Για το εμπόριο ισχύουν συγκεκριμένα τα εξής:

–          Συνεχίζεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων όπως την γνωρίζουμε, με click inside και click away και στα δύο επιδημιολογικά επίπεδα.

–          Εντός των καταστημάτων ισχύει η αναλογία ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. για επιχειρήσεις έως 500 τ.μ. και ενός ατόμου για κάθε επιπλέον 100 τ.μ. για επιχειρήσεις άνω των 501 τ.μ.. Στους κοινόχρηστους χώρους η αναλογία ορίζεται σε κάθε περίπτωση σε έναν πελάτη ανά 10 τ.μ.

–          Συνεχίζεται η υποχρεωτική διενέργεια self test και η ανάρτηση στο «ΕΡΓΑΝΗ» του αποτελέσματος για τους εργαζόμενους.  Για τους επιχειρηματίες που βρίσκονται στο κατάστημα με φυσική παρουσία υπάρχει η υποχρέωση πραγματοποίησης self test χωρίς όμως ανάρτηση στο «ΕΡΓΑΝΗ».  Τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους επιχειρηματίες, η πραγματοποίηση self test γίνεται μία φορά την εβδομάδα.

–          Το εύρος ωραρίου από Δευτέρα έως Σάββατο ορίζεται από 07:00 έως 21:00.

1761b Ενοίκια

1794Β Παράταση δόσεων ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών

1796Β Συν-Εργασια

1799ΒΤροποποίηση Επιστρεπτέας

1814B Μέτρα