Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Πληρωμές 5,61 εκατ. ευρώ

Από τις 16/10/2021 έως τις 21/10/2021 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 5.616.661,30 €.

  • Οι πληρωμές αφορούν σε δράσεις και μέτρα όπως η βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία, οι νέοι αγρότες, τα σχέδια βελτίωσης, επενδυτικά προγράμματα, leader κ. ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

e-ea.gr