Ο Σπ. Λιβανός για τέσσερα έργα της Ναυπάκτου στο «Φιλόδημος ΙΙ»

Τα έργα υποδομών στην Αιτωλοακαρνανία είναι απαραίτητα για να έρθει η επιθυμητή οικονομική ανάπτυξη.

  • Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», με δικαιούχο φορέα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, συνολικού προϋπολογισμού 608.840 ευρώ, τα εξής έργα:

1. Συντήρηση – Επισκευή Θεμελιώσεων και Ανωδομής Πρανών Λιμένος Ναυπάκτου

2. Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός Λιμένος Αντιρρίου και Προστασία – Αντιστήριξη του παρακείμενου Κάστρου Αντιρρίου

3. Κατασκευή Λιμενίσκου – Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στη Θέση «Καριέρα – Εταιρεία»

4. Επισκευή – Επέκταση υπάρχοντος Προβλήτα και Ανάπλαση ΧΖΛ

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι το όραμα, το μελετημένο και κοστολογημένο σχέδιο καθώς και η καλή συνεργασία ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και την Κυβέρνηση, λειτουργούν αποτελεσματικά και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών.