Ο Βαγγέλης Μύγας Πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Αμφιλοχίας

Συγκροτήθηκε την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Αμφιλοχίας.

  • Το νέο Δ.Σ. έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Πρόεδρος: Ευάγγελος Μύγας
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Βανάκας
Αντιπρόεδρος (προαιρετικά): Αθανάσιος Μανώλης
Γραμματέας: Ευανθία Κάζη
Ταμίας: Σπυρίδων Μπεκατώρος
Υπεύθυνος Εκλογικής Ετοιμότητας: Ευθύμιος Σταμάτης
Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας: Σπυρίδων Μπεκατώρος
Υπεύθυνος Εργαζομένων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα: Φώτιος Ζήσης
Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Νικόλαος Βανάκας
Υπεύθυνος Παραγωγικών και Επιστημονικών Φορέων: Θεόδωρος Κατσικοκέρης
Υπεύθυνη Γυναικείων Θεμάτων: Ευανθία Κάζη