Οδηγίες απόρριψης των Self Tests από τον Προϊστάμενο Καθαριότητας του Δ. Αγρινίου

Θύμιος Κομματάς – Προϊστάμενος Καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου: «Οδηγίες για τα απόβλητα self tests του κορωνοϊού. Πού τα πετάμε αν είναι αρνητικά και πού αν είναι θετικά».

  • Ειδικότερα, εάν το τεστ είναι αρνητικό:

Απορρίπτεται μαζί με τα λοιπά αστικά απόβλητα, δηλαδή τοποθετείται σε πλαστική σακούλα και απορρίπτεται στον κοινό κάδο απορριμμάτων (πράσινο ή γκρι κάδο).

Αν το τεστ είναι θετικό:

Απορρίπτεται από κοινού με τα αναλώσιμα του ασθενούς, σε σακούλα καλά κλεισμένη η οποία τοποθετείται σε κλειστό κάδο εντός της οικίας και στη συνέχεια σε δεύτερη σακούλα, η οποία κλείνει το ίδιο σφιχτά, χωρίς να γεμίσει υπερβολικά για να αποφευχθεί τυχόν διάρρηξη αυτής και απορρίπτεται στον πράσινο ή γκρι κάδο.

Τα απόβλητα των self tests δεν τοποθετούνται στους μπλε κάδους ανακύκλωσης και δεν απορρίπτονται στις αποχετεύσεις.

Σημείωση: Οι οδηγίες ισχύουν όταν δεν υπάρχει ειδική συσκευασία απόρριψης για το self test. Σημειώνεται ότι ισχύουν και οι γενικές οδηγίες για τα απόβλητα Covid-19