Ομάδα Εργασίας για την προστασία των ζώων στις μεταφορές

Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την προστασία των παραγωγικών ζώων κατά τη μεταφορά, τη σφαγή και στις εκτροφές.

  • Με υπουργική απόφαση συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας, αντικείμενο της οποίας είναι:

α) ο απολογισμός και η αξιολόγηση του συστήματος επίσημου ελέγχου για την προστασία των παραγωγικών ζώων κατά τη μεταφορά, τη σφαγή και στις εκτροφές.

β) η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα οργάνωσης του συστήματος επίσημου ελέγχου καθώς και λήψης ενεργειών βελτίωσης.

γ) ο σχεδιασμός και η εισήγηση καθορισμένων προγραμμάτων δράσης, η επεξεργασία συγκεκριμένων τεχνικών θεμάτων, καθώς και συνδρομή σε σχετικό νομοθετικό έργο.

Αναλυτικά η Απόφαση και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας ΕΔΩ.

Ως καλές πρακτικές για την μεταφορά ζώων, συνίστανται τα κάτωθι:

1. η μεταφορά μόνο ικανών ζώων και τακτική επιθεώρηση αυτών

2. η μείωση της πυκνότητας φόρτωσης

3. ο έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος εξαερισμού και ρύθμισης θερμοκρασίας των οχημάτων πριν την αναχώρηση και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς

4. η διαρκής πρόσβαση των ζώων σε φρέσκο πόσιμο νερό και ο εκ των προτέρων έλεγχος της διαθεσιμότητας σε νερό στο όχημα μεταφοράς

5. ο έλεγχος και συντήρηση των ταϊστρών και ποτιστρών, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους και να είναι κατάλληλες για το είδος των ζώων που μεταφέρονται, καθώς και δυνατότητα ποτίσματος και ταΐσματος με επιπλέον μέσα π.χ. κουβάδες αν χρειαστεί.

6. Τα οχήματα μεταφοράς να είναι ορθά συντηρημένα

7. η φόρτωση, η μεταφορά και η εκφόρτωση των ζώων στις κατάλληλες ώρες της ημέρας από άποψης θερμοκρασιών – καιρικών συνθηκών 8. η στάση των οχημάτων σε κατάλληλα μέρη και μακριά από άλλα οχήματα που περιορίζουν τη ροή του αέρα.

e-ea.gr