Ορίστηκε η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου: «Η Μπαμπίνη στο διάβα των αιώνων»

Με ομόφωνη απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου «Η Μπαμπίνη στο διάβα των αιώνων» ορίστηκε η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, που αποτελείται από τους παρακάτω:

  • Τασούλη Κωνσταντίνα, συντονιστής της επιτροπής (εκπαιδευτικός)
  • Αποστολάκη Γλυκερία (εκπαιδευτικός)
  • Ζαγκότας Βασίλειος (εκπαιδευτικός)
  • Νάκος Κωνσταντίνος (εκπαιδευτικός)
  • Χρυσικού Ευφροσύνη (εκπαιδευτικός)

Σας υπενθυμίζουμε πως οι περιλήψεις των εισηγήσεων (έως 300 λέξεις) πρέπει να αποσταλούν στο παρακάτω e-mail μας μέχρι τις 30 Απριλίου 2022 , καθώς και τα πλήρη στοιχεία τους σε ξεχωριστά αρχεία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Αλεξ. Τσιμέρη στο e-mail: [email protected] ή στο τηλ. 6978698223.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου