Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: Προσλήψεις 4 ατόμων – Η προκήρυξη

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, που εδρεύει στον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.Δείτε αναλυτικά τα απαιτούμενα προσόντα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην προκήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ