Π. Παπαδόπουλος: «Στο Δημ. Συμβούλιο αποφασιστικές αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής»

«Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την τακτική του συνεδρίαση την 23-2-2023 έλαβε με απόλυτη πλειοψηφία – όπως ο νόμος προβλέπει – μια ιστορική απόφαση αναφορικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής σε αυτό, οι οποίες δεν εκχωρήθηκαν με τις πρόσφατες νομοτεχνικές βελτιώσεις – τροπολογία του Υπουργού ΥΠΕΣ κ. Βορίδη – στη βάση της σχετικής απόφασης (2377/2022) περί αντισυνταγματικότητας του ΣτΕ ως προς την αλλοίωση των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών του 2019, οι οποίες ήταν αντίθετες προς την βούληση των πολιτών.

  • Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί:

α) Την καθολική απαίτηση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο στη λήψη αποφάσεων μείζονος σημασίας·

β) Την ουσιαστική του αναβάθμιση, με δική του μάλιστα διαδικασία εκ των έσω – διότι μέχρι σήμερα έχει μετατραπεί σε διακοσμητικό όργανο·

γ) Τη διαρκή και μετ’ επιτάσεως επιμονή της μεγάλης πλειοψηφίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην πράξη να καταργήσουν αυτή την αντιδημοκρατική εκτροπή που επιβλήθηκε τα τελευταία τρία (3) χρόνια.

Παρά την απέλπιδα προσπάθεια – εκ των υστέρων και μετά τη λήξη της ψηφοφορίας – του κυρίου Δημάρχου, η απόφαση που ελήφθη στέλνει το μήνυμα ότι στο εξής οι όποιες σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με τη λειτουργία εν γένει του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, θα περνούν από το κυρίαρχο όργανο, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, αρκεί στην πράξη κάτι τέτοιο να μη ναρκοθετηθεί.

Για την ιστορία επί συνόλου 33 δημοτικών συμβούλων στη συγκεκριμένη ψηφοφορία, παρόντες ήταν 29, υπέρ ψήφισαν 17 και κατά 12. Ακολουθεί το κείμενο της αίτησης των 17 δημοτικών συμβούλων, στη βάση της οποίας ελήφθη η ως άνω απόφαση».   

ΑΙΤΗΣΗ – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 5013

Πάνος Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος 

«Συμμαχία για το μέλλον»