Πάνος Παπαδόπουλος: «Άμεσα κίνητρα για εμβολιαστικό κέντρο»

«Δώστε άμεσα κίνητρα σε όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου στη μάχη κατά της Πανδημίας και την υποστήριξη του Εμβολιαστικού Κέντρου!

Η μάχη κατά της πανδημίας καλά κρατεί. Το εμβολιαστικό κέντρο του Νοσοκομείου μας λειτουργεί πλέον με υποδειγματικό τρόπο, παρότι η υποστήριξη οκτώ (8) εμβολιαστικών γραμμών είναι πολλές φορές πέρα και πάνω από τις αντοχές των εργαζομένων.

Η αρνητική εξέλιξη ένταξης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου σε περιοχή πολύ αυξημένου κινδύνου με σοβαρό αυστηρό γενικό lockdown, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την όλη κατάσταση.  

Ήρθε η ώρα της πράξης για την οικονομική –πέραν της ηθικής- στήριξης του Ιατρικού, Νοσηλευτικού, Διοικητικού και λοιπού προσωπικού που οι αντοχές του τείνουν να εξαντληθούν.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

  • Την καταβολή ενός (1) επιπλέον μισθού στο σύνολο του προσωπικού όλων των Νοσηλευτικών μονάδων.
  • Την ένταξη των Νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά. 
  • Τον διπλασιασμό της αμοιβής του πάσης φύσεως προσωπικού που συμμετέχει στους εμβολιασμούς (Νοσηλευτικό, Διοικητικό κ.λ.π.) καθώς και τον υπολογισμό ως ενεργού εφημερίας  όλων των Ιατρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

Ήρθε η ώρα να εισακουσθούμε , γιατί και η πανδημία είναι παρούσα και οι εμβολιασμοί θα συνεχισθούν επί μακρόν!»

Παναγιώτης Ε. Παπαδόπουλος

Αν. Διοικητής του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου