Πληρωμές στα γεωργοπεριβαλλοντικά

Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την 2η εκκαθάριση πληρωμής αιτήσεων μετά ενστάσεων δικαιούχων της Δράσης 10.1.02 του Μέτρου 10 Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα.

  • Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε ο υπολογισμός πληρωμών 2ης εκκαθάρισης μετά ενστάσεων για το έτος εφαρμογής 2019 του Μέτρου 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020.

Τα ποσά πιστώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς των παραγωγών. Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου ( https://p2.dikaiomata.gr/M101AEO/#/login).

Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. “Εγγραφή και Πρόσβαση στις Online εφαρμογές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.”.

e-ea.gr