Πότε και πόσο συμφέρει ένα θερμοκήπιο;

Πως και υπό ποιες προϋποθέσεις μια θερμοκηπιακή επένδυση μπορεί να είναι πραγματικά συμφέρουσα. Αναλυτικά οι Τεχνικές Προδιαγραφές για όλους τους τύπους των Θερμοκηπίων.

  • Η οργάνωση της παραγωγής σε νέα, περισσότερο αποδοτική βάση, αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους στόχους της Ένωσης Αγρινίου, που συστηματικά εργάζεται όλα αυτά τα χρόνια επενδύοντας στην καινοτομία και επιχειρώντας τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγής, με ολοκληρωμένη διαχείριση και προδιαγραφές σύμφωνες με τις απαιτήσεις των καιρών.

Το παραδοσιακό μοντέλο της οικογενειακής εκμετάλλευσης, δύναται να αποκτήσει ισχυρότατες διαστάσεις, μέσα από συμπράξεις σε Ομάδες Παραγωγών, που, περισσότερο εύκολα θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και να επενδύσουν σε δράσεις που θα τους επιτρέψουν να παράγουν αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, τόσο για την εσωτερική αγορά όσο και για τις αγορές σε διεθνές επίπεδο.

Τα σύγχρονα θερμοκήπια, που λείπουν από την Ελλάδα, είναι δε σχεδόν ανύπαρκτα στην Αιτωλοακαρνανία, μπορούν να αποτελέσουν μια ασφαλή διέξοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Βασική προϋπόθεση η σωστή έρευνα αγοράς και ο εντοπισμός «κενών», που η σχεδιαζόμενη θερμοκηπιακή επένδυση θα φιλοδοξεί να καλύψει.

Ακόμη, όμως, και στην περίπτωση που δεν πρόκειται για κάποια σοβαρή επένδυση, αλλά για μικρότερης κλίμακας κατασκευή, εφ’ όσον γίνει σωστά και μελετημένα, αναμφίβολα θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής και του κέρδους για τον αγρότη.

Μελέτες έχουν δείξει ότι για να είναι βιώσιμη μια επένδυση σε θερμοκήπιο, απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερα στρέμματα και, φυσικά, σύγχρονα κατασκευαστικά πρότυπα.


■ Δείτε αναλυτικά τους τύπους και τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής θερμοκηπίων και θαλάμων καλλιέργειας μανιταριών, καθώς και θερμοκηπίων και θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης και διαδικασία έγκρισης και ελέγχου αυτών, κατεβάζοντας το σχετικό αρχείο:  θερμοκήπια-προδιαγραφές


Τι πρέπει να γνωρίζω

Οι υποψήφιοι καλλιεργητές θερμοκηπιακών μονάδων θα πρέπει αρχικά να έχουν υπόψιν τους:

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή μιας θερμοκηπιακής μονάδας είναι η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού, ώστε να καλύπτονται οι αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών.
  • Το κόστος κατασκευής μιας θερμοκηπιακής μονάδας είναι υψηλό. Υψηλή, ωστόσο, είναι και η πρόσοδος. Ο υποψήφιος παραγωγός θα πρέπει να είναι πολύ καλά καταρτισμένος σε σχέση με τις καλλιεργητικές τεχνικές προκειμένου να αποφύγει το οικονομικό ρίσκο. Στον υπολογισμό του κόστους για μία καλλιεργητική περίοδο περιλαμβάνεται: η αγορά των φυτών, το κόστος για την απόσβεση κτιριακών και εξοπλισμού, οι τόκοι δανείων, τα λειτουργικά έξοδα, οι δαπάνες για εργασία και φυτοπροστασία κλπ.
  • Η πιστοποίηση των προϊόντων είναι απαραίτητη, γιατί με αυτή:

→διασφαλίζεται η ποιότητα και ασφάλεια για κατανάλωση των γεωργικών προϊόντων,

→μειώνεται το καλλιεργητικό κόστος,

→αυξάνεται η προστιθέμενη αξία και άρα η τιμή πώλησης των προϊόντων

→προστατεύεται η σωματική υγεία των παραγωγών μέσα από τις εκπαιδεύσεις που αφορούν τη χρήση των φυτοφαρμάκων

  • Η συνεργασία με άλλους παραγωγούς για την από κοινού αγορά εξοπλισμού υψηλού κόστους και την από κοινού διάθεση των προϊόντων είναι απαραίτητη για την μείωση των δαπανών της επένδυσης και για την αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας των παραγωγών.

Τι ισχύει με τη νομοθεσία

Τα θερμοκήπια δεν αποτελούν σταθερές κατασκευές και γι’ αυτό το λόγο δεν απαιτείται άδεια από την πολεοδομία για την ανέγερσή τους. Κατά περιπτώσεις όμως θα πρέπει να λαμβάνονται σχετικές άδειες από την αρχαιολογική ή την δασική υπηρεσία.

Το βέβαιο είναι ότι η κατασκευή τους θα πρέπει να πραγματοποιείται μακριά από ποτάμια, ρυάκια, πηγάδια, τηρώντας αποστάσεις από τα όρια του αγροτεμαχίου και τον δρόμο και εκτός ορίων οποιασδήποτε κατηγορίας οικισμού.

Τέλος σε περίπτωση που η κατασκευή ενός θερμοκηπίου πραγματοποιείται σε περιοχές που έχουν ψηφισμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΣΧΟΑΠ) θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται μέσα από αυτό και να εξασφαλιστεί η άδεια εγκατάστασης του θερμοκηπίου.

Σε ότι αφορά τις προδιαγραφές κατασκευής των θερμοκηπίων, έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οδηγίες και με βάση αυτές, κάθε κατασκευαστής λαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες έγκριση κατασκευής, την οποία και θα πρέπει να τηρεί.

e-ea.gr