Προσλήψεις στην ΑΜΦΙΓΑΛ

Η μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης γάλακτος ΑΜΦΙΓΑΛ (προϊόντα «Αμφιλοχίας Γη»), στην περιοχή της Αμφιλοχίας, προτίθεται να προβεί στην άμεση πρόσληψη Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, καθώς και τυροκόμου. 

 • Πιο συγκεκριμένα, η μονάδα ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ηλικίας έως 35 ετών, για μόνιμη απασχόληση με ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.

Αντικείμενο εργασίας:

 • Επίβλεψη παραγωγικής διαδικασίας
 • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων σε εξοπλισμό
 • Συντήρηση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. – Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Διάθεση για εργασία με σύγχρονο εξοπλισμό
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα εκτιμηθεί
 • Επαγγελματικό πνεύμα

Αποστολή βιογραφικών στο: info@amfigal.com.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 26420-71500

Eπίσης, η μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης γάλακτος ζητά τυροκόμο για άμεση πρόσληψη ηλικίας έως 35 ετών, για μόνιμη απασχόληση με ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Σχολής Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Τυροκόμησης μαλακών και σκληρών τυριών άλμης κι άλλων τυροκομικών προϊόντων.

Αποστολή βιογραφικών στο: info@amfigal.com.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 26420-71500

e-ea.gr