Πρόσληψη εργατών για το συσκευαστήριο ακτινιδίων στη Γουριά Μεσολογγίου

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης Αγρινίου δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακών εργατών για το συσκευαστήριο ακτινιδίων στη Γουριά Μεσολογγίου.

  • Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στα γραφεία του συνεταιρισμού στη Νεάπολη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  • Δελτίο Ταυτότητας
  • Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
  • Βιβλιάριο Ο.Γ.Α. (Ασφαλιστική ενημερότητα)
  • Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
  • Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)

Η μετακίνηση των εργατών από την περιοχή του Αγρινίου στη Γουριά γίνεται με λεωφορείο του Συνεταιρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2641.0.39492