Πρόσληψη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ξηρομέρου

Ο Δήμος Ξηρομέρου με απόφαση Δημάρχου, προχώρησε στην κάλυψη μίας θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας Τ.Ε. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, η οποία είναι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσελήφθηκε.
Στόχος η περαιτέρω ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξηρομέρου με ειδικό επιστημονικό προσωπικό.
Δείτε την απόφαση στο έγγραφο:
Εκ του Δήμου Ξηρομέρου

«Agrinio 365» Media Group | Antenna-Star.gr, AgrinioTimes.gr