Πρωτοχρονιά του 1991

Τότε της μοδός
ήτο η «στενωπός».

Έμπαινε απ΄ τη μια,
έβγαινε απ΄ την άλλη
κι έβρισκε συχνά
πάντα στο κεφάλι!