Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε. προς Κυβέρνηση: Οριστική ακύρωση της εκτροπής του Αχελώου Ποταμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Δυτικής Ελλάδος (Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε.), εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην συνεχιζόμενη προσπάθεια εκτροπής του Αχελώου Ποταμού και παράλληλα καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει, σεβόμενη την πληθώρα των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας , στην οριστική ακύρωση του έργου, που είναι ενάντια σε κάθε λογική και νομιμότητα και πλήττει ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον.

  • Επίσης εκφράζει την στήριξη και συμπαράστασή του, στις πρωτοβουλίες και ενέργειες της «Συντονιστικής Επιτροπής των φορέων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας κατά της εκτροπής του Αχελώου ποταμού στη Θεσσαλία».