Σε ερευνητικό έργο το υλικό του Ψηφιακού Μουσείου Καπνού Αγρινίου

Η ΔΡΩ-Κίνηση Πολιτών για την Αιτωλοακαρνανία έχει τη χαρά να ανακοινώσει ότι το υλικό του Ψηφιακού Μουσείου Καπνού Αγρινίου (https://agriniotobaccomuseum.gr), το οποίο εμπλουτίζεται διαρκώς, αξιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του Ερευνητικού Έργου «Ανάλυση της αλυσίδας αξίας του καπνού στην Ελλάδα (1949-1981)», που υλοποιείται με χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.».

  • Σκοπός του εν λόγω ερευνητικού έργου είναι η ιστορική αποτύπωση της εξέλιξης του τομέα καπνού στην Ελλάδα από το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου (1949) μέχρι την ένταξη της χώρας στην Ε.Ο.Κ. το 1981.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο εξετάζει τρεις δέσμες ζητημάτων αναφορικά με:

α) τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ των ενδιαφερομένων στον τομέα του καπνού (υπερεθνικών οργανισμών, κρατικών θεσμών, οργανωμένης εργασίας, αγροτικών ενώσεων, επιχειρήσεων),

β) την κατανομή όσων οικονομικών δραστηριοτήτων σχετίζονται με την παραγωγή και εμπορία του καπνού σε όλο τον ελλαδικό χώρο,

και γ) αλλαγές στην τεχνολογία και τις διαδικασίες πρόσθεσης αξίας. Το έργο εξετάζει τα εν λόγω ζητήματα με ολοκληρωμένο τρόπο, δίνοντας προσοχή σε διαφορετικούς κόμβους στην αλυσίδα πρόσθεσης αξίας: στην γεωργική παραγωγή, τη μεταποίηση και εξαγωγή φύλλων καπνού και την παραγωγή τσιγάρων.

Έτσι, συμβάλει σε μια πληρέστερη, απτή κατανόηση του πώς έμοιαζε ο οικονομικός μετασχηματισμός της Ελλάδας από τη σκοπιά της παραγωγής και των εμπλεκόμενων σε αυτήν ομάδων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε ιστοσελίδα για την ιστορία του ελληνικού καπνού, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, περιέχει υλικό του Ψηφιακού Μουσείου Καπνού Αγρινίου και είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και στα ελληνικά μέσω του συνδέσμου: https://vcat-gr.ims.forth.gr/index.php

Να σημειωθεί εδώ ότι η Pamela Winsor-Preza, μέλος της ΔΡΩ, είχε φέρει εις πέρας-ήδη προ δύο ετών- το τεράστιο έργο της μετάφρασης των ελληνικών κειμένων στα αγγλικά και με την ευκαιρία αυτή την ευχαριστούμε θερμά για ακόμα μια φορά. Όπως είναι προφανές, με την μετάφραση των κειμένων του Ψηφιακού Μουσείου Καπνού Αγρινίου στα αγγλικά γίνεται εφικτή η πρόσβαση στο υλικό μας και από μη ελληνόφωνο κοινό.

«Ευχόμαστε το πλούσιο υλικό του Ψηφιακού Μουσείου Καπνού Αγρινίου να αξιοποιηθεί και για τη δημιουργία ενός φυσικού Μουσείου Καπνού στην πόλη μας, της οποίας η ιστορία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον καπνό. Ευχόμαστε το Φυσικό Μουσείο Καπνού Αγρινίου να μπει επιτέλους στον επίσημο προγραμματισμό της πόλης (είτε ως αυτόνομο μουσείο είτε ως εκθεσιακή ενότητα του Διαχρονικού Μουσείου Αγρινίου, του οποίου οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή) και να υλοποιηθεί με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ερευνητικών ομάδων, συλλογικοτήτων και πολιτών, ώστε να αποκτήσει επιτέλους το Αγρίνιο ένα ανοιχτό και ζωντανό φυσικό μουσείο που θα διασώζει και θα παρουσιάζει το καπνικό παρελθόν της πόλης. ζητούμενο είναι το Μουσείο Καπνού να μπει επιτέλους στον επίσημο προγραμματισμό της πόλης», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.