Σήμερα 11 Νοεμβρίου 2021 εορτάζουν

Σήμερα 11 Νοεμβρίου 2021 εορτάζουν:

  • Άγιος Μηνάς «ὁ ἐν τῷ Κοτυαείῳ» ο Μεγαλομάρτυρας
  • Άγιος Βίκτωρ ο Μεγαλομάρτυρας
  • Άγιος Βικέντιος ο Διάκονος Ιερομάρτυρας
  • Όσιος Θεόδωρος ο Ομολογητής ηγούμενος Μονής Στουδίου
  • Αγία Στεφανίδα
  • Άγιος Δράκωνας
  • Άγιος Μάξιμος «ὁ διὰ Χριστὸν Σαλός» και θαυματουργός από τη Μόσχα

Άγιος Μηνάς «ὁ ἐν τῷ Κοτυαείῳ» ο Μεγαλομάρτυρας
Ημερομηνία Εορτής:
11/11/2021
Τύπος εορτής:
Σταθερή. Εορτάζει στις 11 Νοεμβρίου εκάστου έτους.

Βιογραφία

Αἴγυπτος ὄντως, εἰ τέκοι, τίκτει μέγα.
Τμηθεὶς ἀληθὲς τοῦτο Μηνᾶς δεικνύει.
Μηνᾶς ἑνδεκάτῃ ἔτλη ξίφος γηθόσυνος κῆρ.

Λειτουργικά κείμενα