Σήμερα 16 Νοεμβρίου 2021 εορτάζουν

Σήμερα 16 Νοεμβρίου 2021 εορτάζουν:

  • Άγιος Ματθαίος Απόστολος και Ευαγγελιστής
  • Αγία Ιφιγένεια η Παρθενομάρτυς
  • Άγιος Φιλούμενος ο Νεοιερομάρτυρας

Άγιος Ματθαίος Απόστολος και Ευαγγελιστής
Ημερομηνία Εορτής:
16/11/2021
Τύπος εορτής:
Σταθερή. Εορτάζει στις 16 Νοεμβρίου εκάστου έτους.

Νηστεία – Επιτρέπεται το ψάρι

Βιογραφία

«Σῴζεις, Ἰησοῦ καὶ τελώνας· σοὶ χάρις».
Οὕτω βοᾷ Ματθαῖος ἐκ πυρὸς μέσου.
Ἀκάματον Ματθαῖον πῦρ δεκάτῃ κτάνεν ἕκτῃ.

 

Λειτουργικά κείμενα