Σήμερα 20 Οκτωβρίου 2021 εορτάζουν

Σήμερα 20 Οκτωβρίου 2021 εορτάζουν:

  • Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας
  • Οσία Ματρώνα η Χιοπολίτιδα, η θαυματουργή
  • Ανακομιδή Ιερών λειψάνων του Οσίου Γερασίμου του Νέου Ασκητή, του Πελοποννήσιου
  • Άγιοι Εβόρης και Ενόης
  • Άγιοι Ζεβινάς, Γερμανός, Νικηφόρος και Αντωνίνος
  • Αγία Μαναθώ η παρθένος
  • Άγιος Βασίλειος επίσκοπος Τραπεζούντας
  • Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Οσίου Γρηγορίου Καλλίδη

Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας
Ημερομηνία Εορτής:
20/10/2021
Τύπος εορτής:
Σταθερή. Εορτάζει στις 20 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Βιογραφία

Ὁ πάντα λαμπρὸς Ἀρτέμιος ἐν βίῳ,
Τμηθεὶς ἀπῆλθεν εἰς ὑπέρτατον κλέος.
Εἰκάδι Ἀρτέμιος πυκινόφρων αὐχένα τμήθη.

Λειτουργικά κείμενα