Σήμερα 27 Αυγούστου 2021 εορτάζουν

Σήμερα 27 Αυγούστου 2021 εορτάζουν:

  • Άγιος Φανούριος ο Νεοφανής, ο Μεγαλομάρτυρας
  • Όσιος Ποιμήν
  • Αγία Ανθούσα η νέα
  • Άγιος Λιβέριος ο Ομολογητής, Πάπας Ρώμης
  • Άγιος Όσιος επίσκοπος Κορδούης της Ισπανίας
  • Μνήμη της Βάπτισης του Αιθίοπα Ευνούχου από τον Άγιο Φίλιππο
  • Άγιος Αρκάδιος ο βασιλιάς
  • Όσιος Θεόκλητος

Άγιος Φανούριος ο Νεοφανής, ο Μεγαλομάρτυρας
Ημερομηνία Εορτής:
Τύπος εορτής: Σταθερή. Εορτάζει στις 27 Αυγούστου εκάστου έτους.
Άγιοι που εορτάζουν:
Πολιούχος: Ρόδος

Βιογραφία

Φανούριος φῶς πᾶσι πιστοῖς παρέχει,
Κἂν εἰς σκότος ἔκειτο τῆς γαίας μέγα.

Φανούριος φῶς πᾶσι πιστοῖς παρέχει,
Κἂν εἰς σκότος δ᾿ ἔκειτο τῆς γαίας μέγα.
Εἰκάδι ἑβδομάτῃ Φανουρίου σηκὸς γῆθεν φάνθη.

 

Λειτουργικά κείμενα