Σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2021 εορτάζουν

Σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2021 εορτάζουν:

  • Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου

Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου
Ημερομηνία Εορτής:
08/09/2021
Τύπος εορτής:
Σταθερή. Εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Άγιοι που εορτάζουν:
Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου

 

Βιογραφία

Πάσας ἀληθῶς, Ἄννα, νικᾷς μητέρας,
Μήτηρ ἕως ἂν σὴ γένηται θυγάτηρ.
Ἐξάγαγε πρὸς φῶς Θεομήτορα ὀγδόῃ Ἄννα.

Λειτουργικά κείμενα